پروفایل اشتراکی alumni

ایمان بحرینی بروجنی سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشـهد | کلیپ فارغ التحصیلان دانشکده ها ی علوم پزشکی تهران | دانش آموختگان و مبلغان - صفحه اصلي | کلیپ فارغ التحصیلان دانشکده ها ی علوم پزشکی تهران | قرائت سوگند نامـه درون جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده ... | سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشـهد | پيام رييس دانشگاه بـه دانشجويان فارغ التحصيل سال تحصيلي ... | جشن های فارغ التحصیلی | دانش آموختگان و مبلغان - صفحه اصلي | دانش آموختگان و مبلغان - صفحه اصلي |

ایمان بحرینی بروجنی

سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشـهد

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی 12201 وحیده بجنوردی وحید 1381 مـهندسي مـهندسی کامپیوتر - نرم افزار 12202 محمدحسن بچاری صالحی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید 12203 الهام بحرآبادی 1390 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات 12204 بهناز بحرآبادی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور) 12205 سعید بحرآبادی 1355 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - علوم دامـی 12206 سعید بحرابادی 1335 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - دامپروری 12207 مرجان بحرابادی 1376 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - گیـاهپزشکی 12208 حسین بحرالعلوم 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری 12209 سمانـه بحرالعلوم 1391 پردیس دانشگاهی مـهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی درون کشاورزی 12210 سیده سعیده بحرالعلومـی طباطبائی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری 12211 سیده فرزانـه بحرالعلومـی طباطبائی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی 12212 فائزه سادات بحرالعلومـی طباطبائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی 12213 مصطفی بحرالعلومـی طباطبایی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی 12214 سیدعلیرضا بحرالعلومـی فرد 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 12215 سیدمحمد بحرالعلومـی فرد 1381 علوم پايه شیمـی گرایش محض 12216 مریم بحرانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 12217 عبدالمطلب بحرانی پور 1375 علوم رياضي ریـاضی 12218 کاظم بحرانی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 12219 حمـید بحرپور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریـابی بین الملل 12220 سمانـه بحرپور 1387 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی 12221 وحید بحرپور 1393 كشاورزى مـهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت 12222 سارا بحرپیما 1376 مـهندسي مـهندسی شیمـی - صنایع گاز 12223 فاطمـه بحرپیما 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فرانسه 12224 فؤاد بحرپیما 1385 مـهندسي مـهندسی کامپیوتر - سخت افزار 12225 مریم بحرحسینی 1372 كشاورزى صنایع غذایی 12226 زهرا بحرودی 1383 علوم رياضي ریـاضی کاربردی 12227 علی بحرودی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری 12228 ملیحه بحرودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات عرب 12229 احمد بحری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي 12230 داریوش بحری 1368 مـهندسي مـهندسی برق - الکترونیک 12231 طاهره بحری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی 12232 فاطمـه بحری 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا - برنامـه ریزی شـهری 12233 فاطمـه بحری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق 12234 محراب بحری 1371 علوم رياضي ریـاضی کاربرد درون کامپیوتر 12235 نسیم بیگم بحری 1375 علوم پايه شیمـی 12236 فاطمـه بحری بیناباج 1386 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - علوم دامـی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام 12237 فاطمـه بحری بیناباج 1387 كشاورزى علوم دامـی - ژنتیک و اصلاح دام 12238 احمد بحرینی 1383 مـهندسي مـهندسی برق - الکترونیک 12239 پرویز بحرینی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی 12240 زهرا بحرینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 12241 سیدامـیرحسین بحرینی 1385 مـهندسي مـهندسی برق - قدرت 12242 سیدمحمد بحرینی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایشب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) 12243 سیده فرزانـه بحرینی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری 12244 مریم بحرینی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مـهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 12245 مصطفی بحرینی 1378 مـهندسي مـهندسی برق - قدرت 12246 معصومـه بحرینی 1385 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مـیولوژی موادغذایی 12247 علمدار بحرینی بروجنی 1365 كشاورزى علوم زراعی 12248 محمد رضا بحرینی بهزادی 1386 كشاورزى علوم دامـی - ژنتیک و اصلاح دام 12249 محمدرضا بحرینی بهزادی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامـی 12250 اکرم بحرینی پور 1378 دامپزشكي دامپزشکی 12251 طاهره بحرینی پور 1354 علوم پايه شیمـی 12252 ایمان بحرینی طوسی 1387 مـهندسي مـهندسی عمران - عمران 12253 سیداحمد بحرینی طوسی 1363 مـهندسي عمران روستايي 12254 محمدحسین بحرینی طوسی 1351 علوم پايه دبیری فیزیک 12255 امـین بحرینی مـیمونـه 1389 مـهندسي مـهندسی مواد و متالورژی 12256 غلامرضا بحرینی مـیمونـه 1358 علوم رياضي دبیری ریـاضی 12257 محمدمـهدی بخارائی 1378 مـهندسي مـهندسی برق - مخابرات 12258 فاطمـه بخارائی 1390 معماري و شـهرسازي مـهندسی شـهرسازی 12259 مـیترا بخارائیـان 1385 علوم پايه فیزیک 12260 سعید بخارایی 1367 علوم پايه شیمـی گرایش محض 12261 سیمـین بخارایی 1383 مـهندسي مـهندسی برق - مخابرات 12262 محمّد بخت 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی 12263 محمد بخت شیرین 1378 مـهندسي مـهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 12264 نغمـه بخت شیرین 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری 12265 ربابه بخت آذر 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا انسانی - روستایی 12266 محمّدخلیل بخت آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی 12267 جلال بخت آزما 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی 12268 جلال بخت ازما 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی 12269 لیلا بخت اور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 12270 ثریـا بختکی یولقون آغاج 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی درون برنامـه ریزی محیطی 12271 بهاره بختی 1391 مـهندسي مـهندسی عمران 12272 حسین بختی 1366 كشاورزى زراعت 12273 مجتبی بختی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومـی 12274 اعظم بختی نژاد 1375 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - علوم قرآن وحدیث 12275 زهرا بختیـار 1366 علوم پايه دبیری شیمـی 12276 کبری بختیـاراندرخی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق 12277 زهرا بختیـارپور 1379 علوم پايه شیمـی گرایش کاربردی 12278 زهرا بختیـارپور 1385 علوم پايه شیمـی - شیمـی آلی 12279 سمـیه بختیـارنامقی 1381 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی- ادیـان وعرفان 12280 فاطمـه بختیـارنامقی 1367 علوم پايه دبیری شیمـی 12281 اسماعیل بختیـاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 12282 الهام بختیـاری 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی 12283 بهرام بختیـاری 1371 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - آبیـاری 12284 جلال بختیـاری 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری 12285 حسن بختیـاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فرانسه 12286 حسن بختیـاری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیـات انگلیسی 12287 حسین بختیـاری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق 12288 حسین بختیـاری 1355 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - فقه ومبانی حقوق اسلامـی 12289 رسول بختیـاری 1388 مـهندسي مـهندسی شیمـی 12290 سارا بختیـاری 1381 علوم رياضي ریـاضی کاربردی 12291 سعید بختیـاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 12292 سکینـه بختیـاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامـه ریزی آموزشی 12293 شـهناز بختیـاری 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی 12294 شـهناز بختیـاری 1393 پردیس دانشگاهی مـهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی 12295 صدیقه بختیـاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی 12296 عباس بختیـاری 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی 12297 عبدالرضا بختیـاری 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری 12298 عفت بختیـاری 1381 علوم پايه فیزیک 12299 عفت بختیـاری 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای 12300 فرزانـه بختیـاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ . ایمان بحرینی بروجنی . ایمان بحرینی بروجنی : ایمان بحرینی بروجنی ، ایمان بحرینی بروجنی
[سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشـهد ایمان بحرینی بروجنی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 30 Jun 2018 07:43:00 +0000کلیپ دانشجویان پزشکی

کلیپ فارغ التحصیلان دانشکده ها ی علوم پزشکی تهران

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دانشکده پزشکی 1319

تاسیس بنیـاد استاد بهادری

جشن فارغ التحصیلی

قرائت سوگندنامـه دانشجویـان

گردهمایی

کنگره دکتر یلدا

هم اندیشی تعهد حرفه ای

تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه

دفتر دانش آموختگان شعبه استان مازندران

افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

. کلیپ دانشجویان پزشکی . کلیپ دانشجویان پزشکی : کلیپ دانشجویان پزشکی ، کلیپ دانشجویان پزشکی
[کلیپ فارغ التحصیلان دانشکده ها ی علوم پزشکی تهران کلیپ دانشجویان پزشکی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 14 Aug 2018 08:37:00 +0000خانه معلم جمکران

دانش آموختگان و مبلغان - صفحه اصلي

دوازدهمـین گردهمایی سراسری دانش آموختگان با موضوع «تجربه­ها و نوآوری­های مدیریت آموزشی» «ویژه مدیران مدارس و مجتمع­های آموزشی پایـه (عصری)» برگزار مـی­شود.

«ساجد همراه»، خانه معلم جمکران نرم‌افزار موبایلی (اپلیکیشن) رسمـی اداره‌کل امور مبلغان و دانش‌آموختگان منتشر شد.

درخواست دریـافت مساعدت حج تمتع 1439

برای دریـافت خدمات آموزشی، راتبه (بورس)، مشاوره شغلی و تحصیلی و پیگیری امور اداری کلیک کنید.

این مرکز از طرح‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانـه و نوآورانـه دانش‌آموختگان حمایت مـی‌کند.

برای حضور درون دوره‌های کوتاه‌مدت دانش‌افزایی و مـهارت‌آموزی دانش‌آموختگان کلیک کنید.

پیوندهای مرتبط

. خانه معلم جمکران . خانه معلم جمکران : خانه معلم جمکران
[دانش آموختگان و مبلغان - صفحه اصلي خانه معلم جمکران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 24 Aug 2018 12:07:00 +0000کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی

کلیپ فارغ التحصیلان دانشکده ها ی علوم پزشکی تهران

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دانشکده پزشکی 1319

تاسیس بنیـاد استاد بهادری

جشن فارغ التحصیلی

قرائت سوگندنامـه دانشجویـان

گردهمایی

کنگره دکتر یلدا

هم اندیشی تعهد حرفه ای

تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه

افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

. کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی . کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی : کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ، کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی
[کلیپ فارغ التحصیلان دانشکده ها ی علوم پزشکی تهران کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 31 Aug 2018 07:55:00 +0000متن فارغ التحصیلی پزشکی

قرائت سوگند نامـه درون جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده ...

کد : 75-2174      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۱ دوشنبه ۲۱ اسفند   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۲ آذر    تعداد بازدید : متن فارغ التحصیلی پزشکی 5452

دكتر بهادري رئيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه، متن فارغ التحصیلی پزشکی با همراهي دانشجويان فارغ التحصيل دانشكده پيراپزشكي بـه قرائت سوگند نامـه پرداختند

گالری عکس

مراسم جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده پيرا پزشكي درون روز چهارشنبه مورخ 12/4/87  با حضور دكتر بهادري رئيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه، دكتر محقق معاون امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، دكتر درون گاهي رئيس دانشكده پيراپزشكي، دكتر گتميري مدير روابط عمومي و دبير دفتر ارتباط با دانش آموختگان، حاج آقا غفاري معاون دفتر نـهاد نمايندگي مقام معظم رهبري درون دانشگاه و دكتر چنگيزي معاون دانشجويي، فرهنگي دانشكده پيراپزشكي بـه همراه دانشجويان فارغ التحصيل اين دانشكده و خانواده هاي آنان درون تالار ابن سينا برگزار شد.
در اين مراسم بعد از ايراد سخنراني توسط رئيس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه،معاون امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، مدير روابط عمومي دانشگاه و دبير دفتر ارتباط با دانش آموختگان، معاون دفتر نـهاد نمايندگي مقام معظم رهبري درون دانشگاه و معاون دانشجويي- فرهنگي دانشكده پيراپزشكي، دكتر بهادري با همراهي دانشجويان فارغ التحصيل دانشكده پيراپزشكي بـه قرائت سوگند نامـه پرداختند.
متن اين سوگند نامـه بـه شرح ذيل مي باشد:

  بنام ايزد يكتا

اينك كه براي پرداختن بـه مسئوليتي خطير آمادهستم، از نخستين قدم با ايماني كامل و اعتقادي تمام بـه آفريننده بزرگ جهان هستي، بـه كتاب آسماني خود سوگند ياد ميكنم و در پيشگاه كبريايي و با عظمت خداوند متعال پيماني استوار مي بندم واو را برعهد و ميثاق پايدار خود شاهد و گواه مي گيرم درون انجام اين وظيف حساس كوتاهي ننمايم و انجام وظايف و خدمت بـه مردم و ميهن اسلامي عزيز آنطور كه شايسته مقام رفيع انسانيت هست سعي و تلاش نمايم و به راه راست و درست و عطوفت انساني گام بردارم وعزت وحرمت حرفه ام ومصلحت و مسئلت و منفعت بيمارات و رنجوران را برهر چيز برتر و مقدم بدانم .
من بـه خداوند سبحان قسم ياد ميكنم كه درون حرفه ام همواره راستي و صداقت رادر پيش گيرم ، مسئوليتي كه بـه عهده‌ام گذاشته شده بـه نحو احسنت و با كمال دقت انجام دهم. متن فارغ التحصیلی پزشکی اصل رازداري و اخلاق حرفه اي را رعايت نموده و از افشاي اسرار بيمارمگر درون موارد قانوني خود داري كنم.
من درون برابر قران كريم سوگند ياد مي كنم كه بـه توسعه و پيشرفت رشته و حرفه ام كمك نموده و قبل از هر تصميم كليه جوانب مربوط بـه آن را درون نظر بگيرم و افكار صحيح را با راه و روش صحيح را بـه انجام رسانم .
اينك  با پيماني استوار اين سوگند نامـه را بـه عنوان سند شرافت فردي خويش با قلم عشق بـه مردم امضاء مي نمايم.

. متن فارغ التحصیلی پزشکی
[قرائت سوگند نامـه درون جشن فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده ... متن فارغ التحصیلی پزشکی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 31 Aug 2018 07:55:00 +0000رزومه جمشید قسوریان جهرمی

سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشـهد

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی 69701 اعظم قریـان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات انگلیسی 69702 بنفشـه قریـانی 1391 معماري و شـهرسازي مـهندسی معماری 69703 منیره قریـانی 1380 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 69704 آتنا قریب 1384 علوم رياضي آمار 69705 الهام قریب 1391 پردیس دانشگاهی مـهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) 69706 تکتم قریب 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری 69707 عاطفه قریب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومـی 69708 علیرضا قریب 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمـی زبان فرانسه 69709 فرشته قریب 1380 علوم پايه شیمـی گرایش محض 69710 قاسم قریب 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 69711 محمدرضا قریب 1384 مـهندسي مـهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 69712 محمدرضا قریب 1389 مـهندسي مـهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 69713 مریم قریب 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی 69714 مصطفی قریب 1392 مـهندسي مـهندسی شیمـی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی 69715 سمـیه قریب بلوک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیـاسی 69716 محمد قریب بلوک 1391 مـهندسي مـهندسی برق - قدرت 69717 سیف اله قریب طرزه 1356 علوم رياضي آمار 69718 لیلا قریبی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 69719 زهرا قریبی فشخامـی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی 69720 ارمـیتا قریش الحسینی 1376 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات 69721 زهره قریشی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی 69722 سیدآرش قریشی 1383 علوم پايه فیزیک 69723 سیدآرش قریشی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیـادی 69724 سیداحسان قریشی 1393 مـهندسي مـهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مـهندسی 69725 سیدروح اله قریشی 1382 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - فقه ومبانی حقوق اسلامـی 69726 سیدعنایت اله قریشی 1358 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - فلسفه وحکمت اسلامـی 69727 سیدغلامرضا قریشی 1361 كشاورزى علوم زراعی 69728 سیدمحمدرضا قریشی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومـی (اخترفیزیک) 69729 سیدمحمود قریشی 1366 علوم پايه فیزیک 69730 سیدمـهدی قریشی 1366 مـهندسي مـهندسی برق - الکترونیک 69731 سیدمـهدی قریشی 1372 مـهندسي مـهندسی برق - کنترل 69732 سیدهادی قریشی 1391 مـهندسي مـهندسی برق - قدرت 69733 شکوه قریشی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمـی زبان روسی 69734 فاطمـه قریشی 1393 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی 69735 مـهین سادات قریشی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی 69736 مریم قریشی داغیـان 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری 69737 سیدحسن قریشی کرین 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 69738 سیدحسن قریشی کرین 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 69739 سامـیه قریشی مارمـی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیـات عرب 69740 زهره سادات قریشی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا انسانی - روستایی 69741 سکینـه سادات قریشی نژاد 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا انسانی - روستایی 69742 سیدکاظم قریشی نیـا 1386 علوم پايه زمـین شناسی 69743 سیدعلی قریشیـان امـیری 1378 مـهندسي مـهندسی عمران - عمران 69744 عبدالکریم قزاق 1363 مـهندسي مـهندسی برق - الکترونیک 69745 عبدالوهاب قزل 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا 69746 علی رضا قزل 1364 مـهندسي مـهندسی عمران - عمران 69747 محمدباقر قزل سفلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات انگلیسی 69748 اعظم قزل باش 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی 69749 اکرم قزل باش 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی 69750 پریـا قزل باش 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 69751 اعظم قزل سفلو 1387 هنر نيشابور نقاشی 69752 ماریـه قزل سفلی 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری 69753 عباسعلی قزل سوفلو 1374 مـهندسي مـهندسی عمران - آب 69754 عباسعلی قزل سوفلو 1377 مـهندسي مـهندسی عمران - آب 69755 اعظم قزلباش 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی 69756 زیبا قزلباش 1386 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - مـهندسی آب 69757 لیلا قزلباش 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فرانسه 69758 نجمـه قزلباش چمک 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ 69759 عبدالقادیر قزلجه 1383 مـهندسي مـهندسی برق - کنترل 69760 سجاد قزلچه 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیـات انگلیسی 69761 زینب قزلسفلو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 69762 محمدرضا قزلقارشی 1375 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - علوم قرآن وحدیث 69763 الهه قزلقانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومـی 69764 محمدمـهدی قزلقانی 1378 الهيات شـهيد مطهري الهیـات و معارف اسلامـی - علوم قرآن وحدیث 69765 عبداله قزلی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی 69766 فرخ دین قزلی 1371 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات 69767 فرخ دین قزلی 1375 كشاورزى مـهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات 69768 لادن قزلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی 69769 لادن قزلی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی 69770 محمدحسن قزنینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فارسی 69771 احمد قزوهی 1373 علوم رياضي ریـاضی 69772 تورج قزوینی 1364 علوم پايه شیمـی گرایش محض 69773 حسین قزوینی 1377 علوم رياضي ریـاضی کاربردی 69774 رضا قزوینی 1374 علوم رياضي ریـاضی کاربردی 69775 مـهسا قزوینی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات انگلیسی 69776 زیبا قزوینی نژاد 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومـی 69777 محمدرضا قزوینیـان 1354 علوم رياضي ریـاضی 69778 اعظم قزی 1381 علوم پايه زمـین شناسی - مـهندسی 69779 اعظم قزی 1387 علوم پايه زمـین شناسی - مـهندسی 69780 خدیجه قزی 1380 دامپزشكي دامپزشکی 69781 رباب قزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی 69782 زهرا قزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیـات فارسی 69783 عباس قزی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی 69784 علی قزی 1372 مـهندسي مـهندسی مکانیک - مکانیک درون حرارت سیـالات 69785 مـهدی قزی 1368 علوم رياضي دبیری ریـاضی 69786 مـهنازالسادات قزی 1380 علوم پايه شیمـی گرایش محض 69787 نرگس قزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی 69788 مریم قسامـی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی 69789 باقر قسمتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیـا 69790 آیدا قسمتی تبریزی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری 69791 سعید قسمتی تبریزی 1388 مـهندسي مـهندسی مواد و متالورژی 69792 مونا قسمتی تبریزی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی 69793 وحید قسمتی تبریزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیـات فرانسه 69794 علی قسمـی شاهگلدی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامـی 69795 محمدرضا قسوره 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری 69796 مـهدی قسوره 1365 علوم رياضي دبیری ریـاضی 69797 نرگس قسوره 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی 69798 محسن قسوری 1389 مـهندسي مـهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی 69799 لاله قسوریـان جهرمـی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمـی زبان انگلیسی 69800 صغری قسیمـی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامـه ریزی آموزشی . رزومه جمشید قسوریان جهرمی . رزومه جمشید قسوریان جهرمی : رزومه جمشید قسوریان جهرمی ، رزومه جمشید قسوریان جهرمی
[سایت دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشـهد رزومه جمشید قسوریان جهرمی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 31 Aug 2018 07:55:00 +0000پيام براي فارغ التحصيلي

پيام رييس دانشگاه بـه دانشجويان فارغ التحصيل سال تحصيلي ...

کد : 75-4924      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۲ پنج شنبه ۷ شـهريور   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۲ پنج شنبه ۷ شـهريور    تعداد بازدید : پيام براي فارغ التحصيلي 8194

رييس دانشگاه خطاب بـه دانشجويان فارغ التحصيل سال تحصيلي جاري بـه مناسبت دومين جشن يكپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران پيامي ارسال نمود.

دكتر محمدرضا منصوري، پيام براي فارغ التحصيلي رييس دانشگاه خطاب بـه دانشجويان فارغ التحصيل سال تحصيلي 92-1391 بـه مناسبت دومين جشن دانش آموختگي يكپارچه درون دانشگاه علوم پزشكي تهران پيام تبريكي ارسال نمود.
متن اين پيام بـه شرح ذيل است:

بنام خدا 

اطلبوالعلم من المـهد الي اللحد
ز گهواره که تا گور دانش بجوي

به حول و قوه الهي امسال دومين جشن دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران درون 25 شـهريور ماه 1392 برگزار خواهد شد. پيام براي فارغ التحصيلي جشن هاي فارغ التحصيلي و به تعبير جديدتر جشن دانش آموختگي كه عنواني زيبنده تر هست و نشان از ميل دانشجويان براي دانش اندوزي درون سالهاي بعد از اتمام دوره اي از تحصيل دارد رسم زيبايي هست كه درون بسياري از دانشگاههاي جهان برگزار مي شود.
با ابداع عنوان دانش آموختگي از عنوان فارغ التحصيلي آگاهانـه پرهيز شده چرا كه براستي دانش اندوزي را فراغتي نخواهد بود و انشاء ا... پيام براي فارغ التحصيلي شما دانشجويان عزيز همواره درون كسب علم، حتي بعد از سالهاي فراغت از تحصيل كوشا خواهيد بود.
اين جشن درون دانشگاههاي دنيا مرسوم هست و درون دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز قدمتي ديرينـه دارد اما جشن دانش آموختگي يكپارچه  براي همـه رشته هاي تحصيلي درون يك زمان، براي دومين بار هست كه درون دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي شود. سال گذشته اين جشن باشكوه و گستردگي خاصي برگزار شد و دانشجويان و خانواده هاي آنان نيز از آن بـه نحوه شايسته اي استقبال نمودند.
امسال نيز با همت دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه اين جشن برگزار خواهد شد و اينجانب بر خود لازم مي‌دانم بـه شما دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران تبريك مضاعف عرض نمايم كه علاوه بر طي يك مرحله از تحصيل، از بزرگترين، پيشروترين و معتبرترين دانشگاه علوم پزشكي كشور فارغ‌التحصيل شده‌ايد و توصيه مي‌نمايم درون هر مقطعي كه فارغ‌التحصيل شده‌ايد بـه آن اكتفا نكنيد و در جهت كسب دانش و طي مراحل بالاتر پيگير و با جديت بـه آن برسيد(انشاء‌الله).
همچنين ضمن تشكر از دست اندركاران برگزاري اين جشن كه با مشاركت خود دانشجويان و دانشكده هاي مختلف برگزار مي شود، بويژه از رياست محترم دفتر ارتباط با دانش آموختگان جناب آقاي دكتر بهادري استاد پيشكسوت دانشگاه علوم پزشكي تهران بـه خاطر تحمل زحمات زياد درون اين مسير قدرداني و براي همـه شما دانش آموختگان سال تحصيلي 92-1391 دانشگاه علوم پزشكي تهران آرزوي توفيق و سلامتي مي نمايم.
اميدوارم درون پناه حق همواره موفق و مؤيد باشيد و نيز اميدوارم درون سالهاي آتي شما را درون مراحل تحصيلي بالاتر، كوشا و موفق مجدداً ملاقات كنم. از خداوند منان مي خواهم وجود ارزشمندتان درون روشني بخشي بـه محيط جامعه توانمند و شاداب باشد.

دكتر محمدرضا منصوري
رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران
شـهريور 1392

 
[پيام رييس دانشگاه بـه دانشجويان فارغ التحصيل سال تحصيلي ... پيام براي فارغ التحصيلي]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 31 Aug 2018 07:55:00 +0000کپشن برای جشن فارغ التحصیلی

جشن های فارغ التحصیلی

۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان

هفتمـین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران22تیرماه977

چهارمـین هم اندیشـه بادانشجویـان هفتمـین جشن یکپارچه31اردیبهشت97

سومـین هم اندیشـه با دانشجویـان هفتمـین جشن یکپارچه17اردیبهشت97

ششمـین جشن یکپارچه فارغ التصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران15تیر96

پنجمـین جشن یکپارچه فارغ التصیلی دانشگاه31 تیرماه95

جشن دانش آموختگان توانبشی30تیر ماه

جلسه ههاهنگی باگروههای تخصص پزشکی3خرداد

دومـین جشن فارغ التحصیلی دندانپزشکان پردیس بین الملل

چهارمـین جشن یکپارچه دانش آموختگان

جشن دانش آموختگان پزشکی ورودی بهمن 85 اول آبان 13933شماره 2

جشن دانش آموختگان پزشکی ورودی بهمن 85 اول آبان 1393 شماره 1

جشن دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی شماره 2

جشن دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی

جشن دانش آموختگان دانشکده پزشکی ورودی مـهر 85 - 29 خرداد 1393

جشن دانش آموختگان دانشکده پزشکی ورودی مـهر 85 - 29 خرداد 1393 شماره دو

جشن دانش آموختگان داانشکده پزشکی ورودی مـهر 85 - 29 خرداد 1393

جشن دانش آموختگان بهداشت حرفه ای ورودی 1389- 23 دیماه 1392

جشن اولین دانش آموختگان ورودی دندانپزشکی پردیس بین الملل شماره 2

جشن اولین دانش آموختگان ورودی دندانپزشکی پردیس بین الملل شماره 1

سومـین جشن یکپارچه

جشن فارغ التحصیلی دانشجویـان کارشناسی پروتزهای دندانی

جشن دانش آموختگان پرستاری ورودی بهمن 88

جشن دانش آموختگان دانشجويان مـهندسی بهداشت حرفه ای ورودی 1389 دانشکده بهداشت

دومـین جشن یکپارچه دانش آموختگان

دومـین جشن یکپارچه دانش آموختگان گالری 3

دومـین جشن یکپارچه دانش آموختگان گالری2

مراسم تقدیر از اساتید برگزیده دومـین جشن یکپارچه دانش آموختگان

مراسم تقدیر از ادانشجویـان برتر دومـین جشن یکپارچه دانش آموختگان

جلسه تقدیر و تشکر استاد بهادری از همکاران دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دومـین جشن دانش آموختگان دانشجویـان دانشکده پیراپزشکی 12 تیر 1391

جشن دانش آموختگان دانشکده پیراپزشکی 6 آبان 1388

جشن دانش آموختگان ورودی بهمن 83 دانشکده پزشکی 6 آبان 1391 شماره 3

جشن دانش آموختگان ورودی بهمن 83 دانشکده پزشکی 6 آبان 1391 شماره 2

جشن دانش آموختگان دستیـاری طب سنتی و شکر گزاری دانشجویـان جدیدالورود 2 اسفند 1391

جشن دانش آموختگان دوره 36 پرستاري دردانشكده پرستاري و مامايي7 دیماه 1387

مراسم جشن دانش آموختگان دوره 35 پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي

جلسه با مسولین دفاتر دانش آموختگان درون زمـینـه دومـین جشن یکپارچه

جلسه با دانشجویـان دومـین جشن یکپارچه 19 شـهریور

اولین جلسه کمـیته دانشجویی

دومـین جلسه هم اندیشی با دانشجویـان به منظور جشن یکپارچه

اولین جلسه هم اندیشی با دانشجویـان به منظور دومـین جشن یکپارچه

جشن دانش آموختگان ورودی بهمن 83 دانشکده پزشکی 6 آبان 1391

اولین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه

. کپشن برای جشن فارغ التحصیلی . کپشن برای جشن فارغ التحصیلی : کپشن برای جشن فارغ التحصیلی ، کپشن برای جشن فارغ التحصیلی
[جشن های فارغ التحصیلی کپشن برای جشن فارغ التحصیلی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 07 Nov 2018 05:44:00 +0000خانه معلم جمکران

دانش آموختگان و مبلغان - صفحه اصلي

نسخه دوم نرم افزار ساجد همراه با قابلیت‌های جدید

دوازدهمـین گردهمایی سراسری دانش آموختگان با موضوع «تجربه­ها و نوآوری­های مدیریت آموزشی» «ویژه مدیران مدارس و مجتمع­های آموزشی پایـه (عصری)» برگزار مـی­شود.

برای حضور درون دوره‌های کوتاه‌مدت دانش‌افزایی و مـهارت‌آموزی دانش‌آموختگان کلیک کنید.

برای دریـافت خدمات آموزشی، خانه معلم جمکران راتبه (بورس)، مشاوره شغلی و تحصیلی و پیگیری امور اداری کلیک کنید.

این مرکز از طرح‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانـه و نوآورانـه دانش‌آموختگان حمایت مـی‌کند.

برای حضور درون دوره‌های کوتاه‌مدت دانش‌افزایی و مـهارت‌آموزی دانش‌آموختگان کلیک کنید.

پیوندهای مرتبط

. خانه معلم جمکران . خانه معلم جمکران : خانه معلم جمکران
[دانش آموختگان و مبلغان - صفحه اصلي خانه معلم جمکران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 29 Nov 2018 07:13:00 +0000گان

دانش آموختگان و مبلغان - صفحه اصلي

نسخه دوم نرم افزار ساجد همراه با قابلیت‌های جدید

دوازدهمـین گردهمایی سراسری دانش آموختگان با موضوع «تجربه­ها و نوآوری­های مدیریت آموزشی» «ویژه مدیران مدارس و مجتمع­های آموزشی پایـه (عصری)» برگزار مـی­شود.

برای حضور درون دوره‌های کوتاه‌مدت دانش‌افزایی و مـهارت‌آموزی دانش‌آموختگان کلیک کنید.

برای دریـافت خدمات آموزشی، گان راتبه (بورس)، مشاوره شغلی و تحصیلی و پیگیری امور اداری کلیک کنید.

این مرکز از طرح‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانـه و نوآورانـه دانش‌آموختگان حمایت مـی‌کند.

برای حضور درون دوره‌های کوتاه‌مدت دانش‌افزایی و مـهارت‌آموزی دانش‌آموختگان کلیک کنید.

پیوندهای مرتبط

. گان . گان : گان
[دانش آموختگان و مبلغان - صفحه اصلي گان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 10 Jan 2019 00:11:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com