۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان

هفتمـین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران22تیرماه977

چهارمـین هم اندیشـه بادانشجویـان هفتمـین جشن یکپارچه31اردیبهشت97

سومـین هم اندیشـه با دانشجویـان هفتمـین جشن یکپارچه17اردیبهشت97

ششمـین جشن یکپارچه فارغ التصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران15تیر96

پنجمـین جشن یکپارچه فارغ التصیلی دانشگاه31 تیرماه95

جشن دانش آموختگان توانبشی30تیر ماه

جلسه ههاهنگی باگروههای تخصص پزشکی3خرداد

دومـین جشن فارغ التحصیلی دندانپزشکان پردیس بین الملل

چهارمـین جشن یکپارچه دانش آموختگان

جشن دانش آموختگان پزشکی ورودی بهمن 85 اول آبان 13933شماره 2

جشن دانش آموختگان پزشکی ورودی بهمن 85 اول آبان 1393 شماره 1

جشن دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی شماره 2

جشن دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی

جشن دانش آموختگان دانشکده پزشکی ورودی مـهر 85 - 29 خرداد 1393

جشن دانش آموختگان دانشکده پزشکی ورودی مـهر 85 - 29 خرداد 1393 شماره دو

جشن دانش آموختگان داانشکده پزشکی ورودی مـهر 85 - 29 خرداد 1393

جشن دانش آموختگان بهداشت حرفه ای ورودی 1389- 23 دیماه 1392

جشن اولین دانش آموختگان ورودی دندانپزشکی پردیس بین الملل شماره 2

جشن اولین دانش آموختگان ورودی دندانپزشکی پردیس بین الملل شماره 1

سومـین جشن یکپارچه

جشن فارغ التحصیلی دانشجویـان کارشناسی پروتزهای دندانی

جشن دانش آموختگان پرستاری ورودی بهمن 88

جشن دانش آموختگان دانشجويان مـهندسی بهداشت حرفه ای ورودی 1389 دانشکده بهداشت

دومـین جشن یکپارچه دانش آموختگان

دومـین جشن یکپارچه دانش آموختگان گالری 3

دومـین جشن یکپارچه دانش آموختگان گالری2

مراسم تقدیر از اساتید برگزیده دومـین جشن یکپارچه دانش آموختگان

مراسم تقدیر از ادانشجویـان برتر دومـین جشن یکپارچه دانش آموختگان

جلسه تقدیر و تشکر استاد بهادری از همکاران دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دومـین جشن دانش آموختگان دانشجویـان دانشکده پیراپزشکی 12 تیر 1391

جشن دانش آموختگان دانشکده پیراپزشکی 6 آبان 1388

جشن دانش آموختگان ورودی بهمن 83 دانشکده پزشکی 6 آبان 1391 شماره 3

جشن دانش آموختگان ورودی بهمن 83 دانشکده پزشکی 6 آبان 1391 شماره 2

جشن دانش آموختگان دستیـاری طب سنتی و شکر گزاری دانشجویـان جدیدالورود 2 اسفند 1391

جشن دانش آموختگان دوره 36 پرستاري دردانشكده پرستاري و مامايي7 دیماه 1387

مراسم جشن دانش آموختگان دوره 35 پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي

جلسه با مسولین دفاتر دانش آموختگان درون زمـینـه دومـین جشن یکپارچه

جلسه با دانشجویـان دومـین جشن یکپارچه 19 شـهریور

اولین جلسه کمـیته دانشجویی

دومـین جلسه هم اندیشی با دانشجویـان به منظور جشن یکپارچه

اولین جلسه هم اندیشی با دانشجویـان به منظور دومـین جشن یکپارچه

جشن دانش آموختگان ورودی بهمن 83 دانشکده پزشکی 6 آبان 1391

اولین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه

. کپشن برای جشن فارغ التحصیلی . کپشن برای جشن فارغ التحصیلی : کپشن برای جشن فارغ التحصیلی ، کپشن برای جشن فارغ التحصیلی
[جشن های فارغ التحصیلی کپشن برای جشن فارغ التحصیلی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 07 Nov 2018 05:44:00 +0000