دفتر ارتباط با دانش آموختگان

دانشکده پزشکی 1319

تاسیس بنیـاد استاد بهادری

جشن فارغ التحصیلی

قرائت سوگندنامـه دانشجویـان

گردهمایی

کنگره دکتر یلدا

هم اندیشی تعهد حرفه ای

تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه

افتتاح شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگا

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

. کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی . کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی : کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ، کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی
[کلیپ فارغ التحصیلان دانشکده ها ی علوم پزشکی تهران کلیپ بسیار زیبا جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 31 Aug 2018 07:55:00 +0000